Öne Çıkanlar vairo badem çeşidi çiftçi kapanış fiyatı hayvancılık ağaç budaması

Bu haber kez okundu.

Zavot Sığırı, Anadolu Mandası Ve Kafkas Arısı Desteklenecek, Başvurular Kasım Sonuna Kadar Yapılacak
ANKARA(ANKA) - Tarımsal Desteklemeler kapsamında genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi gibi konularda usul ve esaslarının belirlendi. Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici veya birlik bu desteklemeden yararlanabilecek. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma Ve Geliştirme
Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan usul ve esaslar kapsamında, genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belirliyor.
Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenecek.

-ÇOCUKLU, TARIMSAL EĞİTİM GÖRMÜŞ, BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİ BİR ARADA YAPMAYANLAR TERCİH EDİLECEK-

Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici veya birlik bu desteklemeden yararlanabilecek. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecek. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilecek.

-İL MÜDÜRLÜKLERİ KASIM SONUNA KADAR BAŞVURU DİLEKÇESİ VE DİĞER İSTENİLEN BELGELERLE YAPILAN MÜRACAATLARI ALACAK-

Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il veya ilçe müdürlüklerinin veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenecek. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alacak.

-DESTEKLENECEK IRKLAR-

Koruma amaçlı desteklenen ırklar şöyle:
“Yerli koyun ırklarından Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarından Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarından Anadolu Mandası ve arı ırklarından Kafkas arısı:”
Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılacak.
Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarında her ırk için bin başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20 bin başı; yerli sığır ve manda ırklarında her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5 bin 250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10 bin koloniyi geçmeyecek. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenecek.

-GELİŞTİRME PROJESİNDE YER ALAN YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞE ÜYE OLACAK-

Destekleme, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenecek. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacak. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılacak.
Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olacak. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirecek.

-GELİŞTİRME AMAÇLI DESTEKLENECEK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI; 140 ALT PROJEDE TOPLAM 882 BİN BAŞ HAYVANI GEÇMEYECEK-

Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacak. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacak. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü veya istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutacak.
Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılacak.
Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her ilde uygulamaya konulacak proje, 6 bin 300 baş hayvan içeren alt projelerden oluşacak. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az bin baş elit anaç koyun veya keçi ile en fazla 5 bin baş anaç koyun veya keçi ve 300 baş koç veya tekeden oluşacak. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan sayısı; 140 alt projede toplam 882 bin baş hayvanı geçmeyecek. Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç veya teke altı koyun veya keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlarda en az 40 baş, diğer ırklar için en az 80 baş ve üzeri olacak.
Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası sayısı her alt projede 900 baş hayvandan az olmamak kaydıyla 20 alt projede toplam 20 bin başı geçmeyecek. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 yaş ve üzerinde olmak kaydıyla, her bir yerleşim biriminde manda ineği ve düve sayısı 80 baş ve üzeri olacak. Koruma amaçlı desteklemelerde; enstitü veya istasyon müdürlüğü ile yetiştirici arasında beş yıl süreli sözleşme imzalanacak. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmayacak.

-ÖDEMELER-

Merkez birliğini kurmuş olan; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri üyelerine, ödenen desteğin yüzde 0.1’i oranında merkez birliklerine, yüzde 0.1’i oranında da ilgili birliğe gelir kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında olmak üzere, toplam yüzde 0.2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Belirlenen bu kesintilerin dışında üyelerin yazılı muvafakatleri olmadan birlik herhangi bir kesinti yapamayacak.
Desteklemelerden faydalanacak birlik üyesi yetiştiricilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla birlikleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilecek.
Birlikler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece Banka hesapları üzerinden üyelerine ödeyecek ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listelerinin bir nüshasını TAGEM’e iletilmek üzere 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderecek.(ANKA)
(EBR/ORH)

ANKA Haber Ajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı