Öne Çıkanlar Gıda çiftçi şiddetli yağış eğitim trakya

Bu haber kez okundu.

İhracatçı, yeni teşvik sistemini olumlu buldu
İhracatçı, cari açığı indirmeyi temel alan yeni teşvik sistemini olumlu buldu. İhracatçı birliklerinin yönetim kurulu başkanları, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından ortaya koyulan sistemin yerli üretimi artıracağı, ithalatı daraltacağı görüşünde birleşti.

Sektörün önde gelen isimleri konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

“Yeni teşvik sistemini incelediğimizde içimizden gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın imzasını görüyoruz. Yeni sistemin sanayinin gerek duyduğu revizyon için ateşleyici bir etki yapacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan yeni uygulamaya konulan illere dayalı bölgesel teşvik sisteminin, Türkiye’nin gerek duyduğu sosyal barış ortamına da büyük katkı sunacağı, bölgeler arası uçurumları kapatacağı görüşündeyiz.

Yeni teşvik sistemi belli bölgelere değil, tüm Türkiye’ye hitap edecek bir teşvik sistemi olarak konumlandırıldı. Bu yeni sistem; yeni şartlara, yeni gelişmelere Türkiye’yi entegre edecektir. Bu yeni teşvik sistemi sayesinde, Türkiye ekonomisi, daha güçlü, daha dinamik bir temele kavuşacaktır. Yeni teşvik sisteminde uygulanan en önemli yenilik yeni bölgesel haritanın çıkarılması ile birlikte illere dayalı bölgesel teşvik sistemi ne geçilmesi oldu. İllerimizin sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesine göre 6 bölgeye ayrılarak illere dayalı bölgesel teşvik sistemine geçilmesini oldukça olumlu buluyoruz. Bu yeni sistem sayesinde bölgesel uçurumun daraltılmasının, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesinin, orta ve ileri teknoloji yatırımlara öncelik verilmesinin yolu açılacak.

Yeni teşvik sisteminde cari açığın indirilmesi için ithalat bağımlılığı fazla olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, en az gelişmiş bölgelere sunulan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel uçurumların kapatılması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, teknolojik dönüşümü mümkün kılacak yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin uzun vadeli ve devamlı bir büyüme ortaya koyması, cari açık sıkıntısını bertaraf edebilmesi, 2023 Sektörel İhracat Hedefleri’ni yakalayabilmesi için yeni teşvik paketi son derece önemlidir. İthalatın yüzde 70′inin yapıldığı demir çelik, otomotiv, makine, tekstil, kimya, tarım ve gıda sektörlerinde uygulanacak olan teşvikler 2023 ihracat hedefleri ile omuz omuza gidecektir. Stratejik teşviklerin büyük ölçekli yatırımları özendirmede büyük etken olacağını görüyoruz.

TİM olarak 2023 Stratejimizde Türkiye'nin ihracat vizyonunu ‘Atılım- Yatırım – Liderlik’ şeklinde dönemlere ayırdık. Bu, yeni teşvik paketi ile de uyumludur. TİM olarak yeni teşvik sisteminin yabancı yatırımları ülkemize çekilmesinde ‘mıknatıs etkisi’ yapacağına inanıyoruz. Yeni teşvik sistemi ülkemize yeni yabancı yatırımları çekerken, cari açığı itecektir. İstihdamın artması, cari açığın gerilemesi ve yatırım ortamının ılımlı bir hal alması ile Türkiye, rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye’ye hakim olan güven ve istikrarın yeni teşvik sistemiyle artacağı kanısındayız. Türkiye yeni teşvik sistemi ile artık cari açığı gideri indirecek, ithalatın yüzde 70'inin yapıldığı sektörler teşvik ile ülkemizde üretilen ürünleri girdi olarak kullanacak. Ekonomimiz kaynaklarını rekabetçi olduğu alanlara yönlendirecek, sıhhatli bir büyüme mümkün olacak. Türkiye 74 milyonluk dinamik nüfusundan ve 50 bini aşkın ihracatçısından aldığı güce bugün yeni teşvik sisteminden alacağı gücü katarak 2023 hedeflerine bir adım daha yakın olacak.

Yeni teşvik sistemin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese, başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’a ve emeği geçen bakanlarımıza ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz. “

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu

“Otomotiv endüstrisinin stratejik yatırımlar bölümünde ele alınması bizim için en önemli unsur. Bunun yanı sıra yatırım indiriminin de şirketlere uygulanacak olması, yer tahsisi gibi detaylar bizim için önemli teşvikler. Diğer yandan bölgelerin 4’ten 6’ya ve teşvik gruplarının 3’ten 4’e çıkarılmasıyla yatırımların daha çok teşvik edileceğini anlıyoruz. Otomotivin stratejik teşvikler grubunda yer almasıyla endüstrimiz adına olumlu buluyorum. “

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu:

“2023 vizyonunu da mercek altına aldığımızda otomotiv sektörünün lokomotif sektörlerden biri olarak değerlendirilip, teşvik paketi kapsamında ele alınmasını olumlu karşılıyoruz. Sektörümüzün uzun vadeli desteklenmesi bizler için önemlidir.”

İstanbul Tekstil ve Hammadodeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle:

“Teşvik edici bir teşvik paketi açıklandı. Sektör olarak yatırımların içinde adımızın görünmemesini sektörümüzün teşvik edilmeyeceği yönünde algılamadık. 5. Bölgede bulunan bir yatırımcının 6. bölgede bulunan bir yatırımcının imkânlarından yararlanmasını son derece olumlu bulduk. Bu madde ilave yatırımların da o bölgeye yapılacağı anlamına geliyor. Teşvik paketinin içeriği son derece dolu. Sadece enerji yönünde teşvikin olmamasını eksiklik olarak gördük. Ama genel olarak oldukça doyurucu bir teşvik olduğunu belirtmeliyiz. Kısa vadede yatırım planı olmayan biz bile bu koşullarda yatırıma sıcak bakıyoruz artık. “

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki:

“Yeni teşvik sistemini genel anlamda olumlu bir çalışma olarak görüyoruz. İthal ikame edecek hammadde yatırımlarının üretilmesine yönelik mühim yatırımların yeri neresi olursa olsun desteklenmesi önemli. Bunu yanında Birinci bölgede yatarımı olanların 2-3-4. bölgelerde bulunan yatırımlarıyla denk hale getirerek vergi avantajı sunulması da önemli. Üretim ve yatırımda KDV istisnası ve iadesi, yine üretim üzerinde istihdamın işverenin yükünün hafiflemesi yatırımları artıracaktır. Son olarak bizlerin de çok önem verdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkarılan üretilen ürünlere yönelik yatırımların desteklenmesi olumlu olacaktır. “

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci:

“Gayet geniş kapsamlı bir teşvik paketi olması bizler tarafından olumlu karşılandı. Duymak istediklerimizin büyük çoğunluğunu duyduk. Pakette sektörümüzde maliyetleri indiren kısımlar var. Ancak ihracatta kabiliyetimizi kısıtlayıcı olan ve duymak istediklerimizin içinde yer alan çevre katkı payı, enerjide TRT, BTV, ETV kesintileri ve ithalatta KKDF gibi suni yüklerle ilgili konuları da Çağlayan’ın açıklayacağı detaylar içinde duyabilmeyi umuyoruz. “

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer:

“Madencilik sektörü yatırımlarının 5. bölge teşviğine sokulmuş olması, madencilik adına çok doğru bir karar ve çok büyük bir talih. Hem sektörümüz hem de ülke ekonomisi adına son derece önemli. Bu bizim geçtiğimiz senelerde de çok arzuladığımız ve dile getirdiğimiz bir durumdu. Madencilik öncü bir sektördür ve nerede olursa olsun yatırımın teşvik edilmesi, üretimi artıracaktır. Bu sayede sanayimizin hammadde temini hızlanacak, ithalatı azaltacaktır.”

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen,

“Sayın Başbakan’ın açıkladığı yeni teşvik sistemi, bu güne kadar açıklananlardan hem çok daha kapsamlı, hem de hedefi yakalamada çok daha fazla başarılı olabilecek bir sistem olarak görünüyor. Cari açık sorununun ve bölgesel uçurumların ortadan kaldırılması yönünde uygulanacak SSK, vergi istisnaları, faiz destekleri ve stratejik yatırımlarda yer tahsisi gibi unsurlar, bizim ihracatçı olarak uzun süredir olmasını istediğimiz teşvik araçlar idi.

Bölgesel teşviklerde, fleksibilite yanı, illerin gelişmişlik seviyeleri ile ilgili bölgesel geçişlerinin her an yapılabilmesi, ekonomik anlamda gelişmiş ve gelişmekte olan sektörlere öncelikli olarak teşviklerin verilmesi, ithalata bağımlı stratejik sektörlere verilecek teşviklerle ülke ekonomimizin yukarı doğru ivmesi önemli ölçüde artacaktır. Bu çalışmada katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşları, başta Başbakanımız ve ekonomi bakanımız olmak üzere tebrik ediyorum. “

Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş:

“Yeni teşvik sistemi Türkiye’ ye hayırlı olsun cidden son derece kapsamlı sistem olmuş bu teşvikler biraz olsun imalat sanayimize moral vermiştir.”


Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm ekonomi kurmaylarıyla aynı masaya oturarak bu açıklamayı yapması konuyu ne kadar önemsediğinin emaresi. Açıkladığı sistemin oluşturulmasında emeği geçen başta Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere tem bakanlıklara ve bürokratlara teşekkür ediyorum. Bakanımız Zafer Çağlayan’ın sanayinin içinden gelmesi, deneyimi ve bürokrasiyle iş dünyası arasında kurduğu koordinasyon pakete yansımış. Bu sayede teşvik paketinde tüm ayrıntılar göz önünde bulundurulmuş ve paket kapsayıcı olmuş.

Daha evvel ‘neden büyük yatırımlar, stratejik yatırımlar ülkemize çekilmiyor’ diyorduk. Yeni paketle bunlar içinde farklı teşvikler planlanmış. Aynı şekilde OSB’ler ve birden fazla yatırımcının ortak yapacağı yatırımlara da değişik teşvikler sunulmuş. Özetle, bu paketin içinde akıl var. Çok yönlü bakış açısı var, üç dört ayrı perspektif var. Umarız uygulamada da büyük başarılar elde edilir.Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı