Öne Çıkanlar tarım vairo badem çeşidi Gıda papaz erik fidanı makam aracı

Bu haber kez okundu.

Şeker ihracatında üretici firma da sorumlu olacak
 Şeker Kurulu, ''Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Kararı'', kararda daha önce yapılan değişiklikleri de dikkate alarak, son hali ile Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımladı.
Şeker Kanunu uyarınca, şeker ihracatında firmaların ön izin talepleri, dış ticaret mevzuatı, Şeker Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatları ve arz-talep dengesi, spekülatif hareketler, üretici, imalatçı ve ihracatçıların durumları dikkate alınarak Şeker Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Şeker Kurulu, şeker ihracatı ön izin taleplerini, geçen yıl kurulan Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) kapsamında, elektronik ortamda kabul ediyor ve değerlendiriyor.
Şeker ihracatı, doğrudan üretici firmalar veya ihracatçı firmalara şeker satılarak yapılabiliyor.

Şeker ihracatçısı firmaların, EVİS üzerinden başvuru yapabilmesi için öncelikle gerekli belgelerle başvurup sisteme kayıt olmaları gerekiyor.
Kurum, şeker ihracatı ön özni için ihracatçının başvurusu üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön izin talebini kabul veya reddettiğini bildiriyor. Kurumca verilecek ihraç ön izinlerinin süresi 6 ayı geçemiyor.
Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar için ön izin verilmiyor. Serbest bölgelere yapılacak ihracatta ise şekerin ya da işlenerek elde edilen mamulün ihracatçı tarafından taahhüt edilen süre içerisinde bölgeden yurt dışı edildiğinin belgelendirilmesi şartı aranıyor. Serbest bölgelere tüketim amacı ile yapılacak şeker ihracatında ise bu şart aranmıyor. Başvuru sırasında serbest bölgeye ihracatın hangi amaçla yapıldığı, ihracatçı tarafından beyan ve taahhüt edilir.
Kurul kararı uyarınca, ihracatçı, Şeker Kurulu ve şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olup gerektiğinde ispatlamakla mükellef bulunuyor. Bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Kurul, ihraç iznini iptal edebiliyor, yanlış beyanda bulunan ihracatçıların sonraki taleplerini de kurulca belirlenecek bir süreyle kabul etmeyebiliyor.
Gerçek dışı beyan ve belgeye istinaden ihraç amaçlı üretilen C şekerinin kısmen veya tamamen ihraç edilmeyip yurt içinde satılması veya bedelsiz devredilmesi halinde, bu fiillerin Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda suç sayılması hali saklı kalmak üzere, kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanıyor.
İhracatçılar, kurumca verilen ihraç ön izin süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirmek zorunda bulunuyor.

Şeker üreticisi şirketler dışındaki ihracatçılar, ihracatın tamamlanmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamesi, ihraç ön izin belgesi, ihraç edilen şekerin temin edildiği şirket/firma faturası, Maliye Bakanlığının VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) Sisteminden alınmış beyannamenin kapandığını gösterir bilgisayar çıktısının birer suretini Şeker Kurulu'na ibraz etmek zorunda.
Şeker üreticisi şirketler, ihraç etmek üzere C şekeri talebinde bulunan ihracatçıların güvenilirliğini teminen talep edilecek bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit için, gerekli özen ve hassasiyeti gösterecek.
İhracata konu C şekerinin yurt dışı edilmeyerek yurt içinde satıldığının ve/veya bedelsiz devredildiğinin anlaşılması halinde kanunda belirtilen idari para cezası; C şekeri, imalatçı-ihracatçı firmanın Dahilde İşleme İzin Belgesi'ne ait ithalat listesine kayden satılmış ise imalatçı-ihracatçı firmaya, diğer C şekeri satışlarında şirkete uygulanacak.

Kendilerine ihraç ön izni verilmiş olan ihracatçıların, ihraç ön izin süresi içerisinde ihracatlarını tamamlayamamaları ve süre uzatım talebinde bulunmaları halinde kurumca ek süre verilebilecek. Başvurunun incelenerek kabulü halinde ihraç ön izin süresi, 4 ayı geçmemek üzere kurumca uzatılabilecek.
Karar, bugün yürürlüğe girdi. Kararın yürürlük tarihinden önce kurumca yapılan işlemler geçerli olacak.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı