Öne Çıkanlar kapanış fiyatı hayvancılık ağaç budaması papaz erik fidanı tohum desteklemesi

Bu haber kez okundu.

Deneysel Hayvanların da Refahı Sağlanacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması; üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerini, hayvanların menşei, üremesi, işaretlenmesi, bakım ve barınması ile öldürülmesi iş ve işlemlerini, gerektiğinde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla ilgili projelerin değerlendirilmesi ve prosedürlerin yetkilendirilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, prosedürlerde kullanılmak üzere izinli kuruluşlarda üretilmesi zorunlu türler, hayvan türlerini ve kuruluşların uyacağı esasları belirlemek, prosedürlerde kullanılmak üzere üretilen, tedarik edilen veya prosedürlerde kullanılan hayvanların refah ve güvenliklerini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre bütün araştırmaya yetkili kuruluşlarla üretici, tedarikçi ve kullanıcı kuruluşların barındırdıkları hayvan türlerine ve prosedürler uygulanması halinde ise uygulanan prosedürlere uygun teçhizat ve ekipmana sahip olması zorunlu olacak.

Prosedürler minimum sayıda hayvan kullanarak ve minimum derecede ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasara yol açarak güvenilir sonuçlar elde edilmesini hedefleyecek.

Hayvanların nakilleri mümkün olan en kısa zamanda, alanında uzman kişi ve görevlilerinin kontrolü ve gözetimi altında, çevresel kirletme riski en aza indirilerek yapılacak. Hayvanların nakilleri sırasında kullanılan kafes ve ortamın hayvana, hayvanın da ortama zarar vermesini engelleyecek özellikte olacak.

Bütün kuruluşlar tesislerini, bu tesislerinde tutulan türlerin fizyolojik ve davranışsal gereksinimlerini dikkate alan bir çevre sağlayacak şekilde inşa edecekler.

-Hayvanların rahat edeceği koşullar sağlanacak-

Barındırma odaları bakımından, kuruluşlar, odalarla ilgili düzenli ve etkin bir temizlik programı oluşturacak ve sürekli olarak hijyen standartlarını sağlayacak. Av ve avcı gibi uyumlu olmayan türler aynı odada hatta birbirinin görüş, koku veya ses alanı içinde, farklı çevre şartları gerektiren hayvanlar ise aynı odada barındırılmayacak.

Genetiği değiştirilmiş hayvanlar aynı türde dahi olsalar diğer hayvanlar ile aynı odada, hatta birbirlerinin görüş veya koku alanı içinde barındırılamayacak.

Kuruluşa yeni gelen hayvanlar sorumlu yönetici tarafından gerekli kontrol ve muayeneleri yapıldıktan sonra araçlardan indirilerek karantina bölümlerine, kafeste barınan hayvanlar ise önce temiz kafeslere yerleştirilerek karantina odasına alınacak. Hayvanların yem ve su ihtiyaçları öncelikle giderecek.

Depolar, yem ve hayvan yataklarının kalitesinin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak, kullanılacak ve bakımı yapılacak. Bu odalarda haşarat ve böceklerin girmesini ve barınmasını engelleyecek gerekli tedbirler alınacak. Barındırma odalarının izolasyonu, ısıtılması ve havalandırılması hava akımının, toz düzeyinin ve gaz konsantrasyonunun barındırılan hayvanlar için zararlı olmayacak sınırlar dahilinde tutulması sağlanacak.

Doğal ışığın uygun ışık, karanlık döngüsünü sağlamadığı durumlarda, hayvanların biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin edici bir çalışma ortamı sağlamak için kontrollü aydınlatma yapılacak.

Ultrason da dahil gürültü düzeyi, hayvan refahını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde düzenlenecek. Barındırma odaları, gereken durumlarda, gürültü yalıtımı ve ses emici özelliği olan malzemelerle donatılacak.

Kuruluşların, hayvan refahını koruyacak ve bilimsel gereklilikleri karşılayacak, hayvanların sağlıklı olmasını sağlayacak belirlenmiş bir stratejisi bulunacak. Bu strateji sağlığın düzenli olarak gözlenmesini, mikrobiyolojik gözetim programını ve sağlık bozukluklarıyla mücadele planlarını içerecek ve yeni hayvanların alınması için sağlık parametrelerini ve prosedürlerini tanımlayacak.

Hayvanlar en az günde bir kez sorumlu yönetici veya onun görevlendirdiği bir veteriner hekim tarafından kontrol edilecek, kontrollerde tüm hasta veya yaralı hayvanlar belirlenecek ve gerekli tedbirler alınacak.

Tüm hayvanlara, davranışsal özelliklerini rahatlıkla yapabilecekleri yeterli büyüklükte yer ayrılacak.

Hayvanların, stres kaynaklı davranışlarının azaltılması amacıyla çevrelerini seçme ve kontrol etmelerini sağlayacak şartlar oluşturulacak kuruluşların, hayvanların yapabilecekleri faaliyetler dizisini genişletmek ve başa çıkma faaliyetlerini artırmak için türe uygun fiziksel egzersiz, yiyecek arama, el becerisine dayalı ve bilişsel faaliyetleri içeren uygun zenginleştirme teknikleri bulundurulacak.

Hayvan bölmeleri hayvan sağlığı için zararlı malzemelerden yapılamayacak.

Beslenme bakımından da diyetin biçimi, içeriği ve sunumu hayvanların beslenme ve davranış ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacak.

Tüm hayvanlar için temiz ve kontamine olmamış içme suyu sağlanacak. Hayvanların bulunduğu bölümlerde, türlere uygun olacak şekilde, tüm hayvanlar için sağlam, rahat istirahat alanları sağlanacak.

Her üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşta bir hayvan refahı birimi kurması zorunlu olacak.

-Prosedürlerin amacı-

Öte yandan, prosedürler "Temel araştırmalarda, translasyonel veya uygulamalı araştırmalardan insan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, rahatsızlık ve diğer anormalliklerden veya bunların etkilerinden kaçınma, önleme, tanı veya tedavilerinde, translasyonel veya uygulamalı araştırmalardan hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesinde, ilaç, aşı, gıda, yem ile diğer maddeler ya da bunların ürünlerinin kalitesinin, etkinliğinin ve güvenirliğinin geliştirilmesi, insan ya da hayvanların sağlık veya refahı için doğal çevrenin korunmasında, türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalarda, adli tıp araştırmalarında" kullanılacak.

Nesli tehlike altında olan türlerin, aşağıdaki istisnalar dışında prosedürlerde kullanılmasına izin verilmeyecek. Prosedürlerde doğal yaşamdan alınan hayvanlar ile Kedi, köpek ve benzeri evcil türlerden başıboş ve yırtıcı olanlar kullanılmayacak. Prosedürler Bakanlıktan izinli kullanıcı kuruluşlarda gerçekleştirilebilecek. Kullanıcı kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler için Bakanlıktan önceden izin alınması zorunlu olacak.

İstenilen sonucu elde etmek için Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde canlı hayvan kullanımını gerektirmeyen başka bir yöntem veya test stratejisi mevcut olmaması halinde hayvanlar üzerinde prosedür uygulanacak.

Prosedürler arasında seçim yaparken, büyük ölçüde, "Minimum sayıda hayvan kullanımı, ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşma ihtimali en düşük olan hayvanların kullanımı, en az ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar veren prosedürün uygulanması" gereklerini yerine getiren ve tatminkâr sonuç verme olasılığı en yüksek olan prosedür tercih edilecek.

-Prosedürlerde ölüm mümkün olduğu ölçüde engellenecek-

Bir prosedürün sonunda ölümün gerçekleşmesi mümkün olduğu ölçüde engellenecek ve daha erken sonuç veren ve insani bir sonla yer değiştirilecek.

Son nokta olarak ölümün kaçınılmaz olduğu durumlarda mümkün olduğu kadar az sayıda hayvanın ölümü sağlanacak ve hayvanın çektiği acının süresini ve yoğunluğunu asgari düzeye indirecek ve mümkün olduğunca acısız ölüm sağlayacak bir yöntem kullanılacak.

Anestezi kullanımına uygunsuz bir durum olmadıkça, prosedürler genel veya sınırlı uyuşturma altında yapılacak.

Gerektiğinde ağrı, eziyet ve sıkıntının asgariye indirilmesine imkan veren analjezi veya başka metotlar kullanılabilecek.

Bakanlık hayvanların kullanıldığı prosedürlerde elde edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde bilgi sağlayabilecek olan, ancak hayvan kullanımı içermeyen veya daha az hayvanın kullanıldığı veya daha az ağrı veren prosedürler içeren alternatif yaklaşımların gelişimine ve doğrulanmasına katkıda bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşvik etmek için uygun gördüğü diğer adımları atabilecek.

Bir prosedür, o prosedürle ilgili olarak yapılacak gözlem sonlandırılıyorsa veya yeni genetiği değiştirilmiş hayvan soylarıyla ilgili olarak bu hayvanlardan yeni nesil oluşturulamıyorsa ya da hayvanın tekrar yaşayacağı tecrübe bir iğnenin batırılmasına eşdeğer veya daha fazla ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşturuyorsa sonlandırılacak.

Prosedürün sonunda, hayvanın yaşamasına ilişkin karar veteriner hekim tarafından verilir. Prosedür sonunda hayvan orta veya şiddetli ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasarla yaşamaya devam edecekse öldürülmesine karar verilecek.

Bir hayvanın yaşamaya devam etmesi durumunda, sağlık durumuna uygun bakım ve barınma şartları sağlanacak.

Söz konusu yönetmeliğin yayımından önce 16 Mayıs 2004 tarihli "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde çalışma izni almış kuruluşların izinleri, çalışma izni veriliş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerli olacak.

Süre sonunda kuruluşların çalışma izin belgeleri geçerliliğini kaybedecek.

Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş, ancak çalışma izni almamış kuruluşlar, 1 Mayıs 2012 tarihine kadar kuruluşlarını bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek ve çalışma izni almak zorunda olacak. Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni almış kuruluşların da mevcut hayvan kafeslerini 1 Ocak 2013 tarihine kadar yönetmelikle belirlenen kriterlere uygun hale getirmeleri zorunlu olacak.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı